G&P Solutions

Solutions Ltd

EnglishБългарски
You are here: Home » Услуги
Вторник, 22 Яну 2019

Услуги

Е-поща Печат PDF

ЕНЕРГИЙНА КОНСУЛТАНТСКА ГРУПА

 

Нашите консултантски услуги насочени към собственици на активи, инвеститори, финансови и държавни институции имат за цел да дадат предварителна оценка на  тяхната енергийна стратегия и енергийни проекти, както и да предоставят необходимата експертна оценка за някои енергийни проекти, нуждаещи се от финансиране.

С нашите умения, професионална компетентност и дългогодишен опит в областта на енергетиката ние предлагаме анализ на енергийния пазар, бизнес и финансово моделиране, лицензиране на компании, избор на технология и съоръжения, избор на терен за изграждане, управление на одобренията, нова конфигурация на централи, оптимизация на съществуващи централи и развитие на възможностите за финансиране на проекти.


Нашите бизнес партньори, работещи в областта на енергетиката са най-големите български проектантски и инженерингови компании.

Ние предлагаме консултантски услуги с екип от инженери и експерти специализирали в:


-  Енергийното законодателство и енергийното регулиране

-  Лицензиране на компании

-  Ценообразуване на услуги на ютилитис компании и производители на енергия

-  Технологично проектиране Газ и Енергетика

-  Разрешения и одобрения на проекти

-  Проектиране на преносни газопроводи, газоразпределителни мрежи и станции

-  Проектиране и експлоатация на енергийни централи изгарящи въглища и природен газ

-  Проектиране на ко-генерационни централи

-  Възобновяеми източници – проекти в областта на ветрогенератори, фотоволтаични централи и мини ВЕЦ

-  Доклади от независими инженери по газови и енергийни проекти

-  Подготовка на всички документи съгласно българското законодателство

-  Технико-икономически и правен анализ на проекта (Дю дилиджънс)

-  Оценка на риска

-  Управление на проекти и компании


Ние можем да ви помогнем да извървите стъпките за осъществяването на вашите енергийни цели чрез:


Индентифициране

Оценка

Определяне рамката

на проекта с

на проекта с

на проекта с

Анализ на енергийния пазар

Оценка на разходите

Лицензиране

Предварително технико-икономическо проучване

Изготвяне на Бизнес и Финансов план

Технико-икономически и правен анализ

Развитие на бизнес модела

Предварително техническо проектиране (FEED)

Одобрение на проекта за финансиране


Ние можем да направим вашия енергиен проект банкируем и осъществим!

 

G&P Solutions Broshure

G&P Solutions Broshure

Hunting for men